Обученията по проекта „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ ще включват не само работа с образователните платформи, но и работа с родителите

Първокласници ще преминават обучение как да работят в електронна среда, за да са подготвени, ако се наложи превключване към онлайн занятия. Допълнителната подготовка е част от дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. През следващите три години по проекта ще бъдат отпуснати 109 562 542 лв. Финансирането идва по линия на механизма на Европейската комисия за реакция срещу КОВИД пандемията – REACT-EU, стана ясно на виртуално представяне на проекта.

Според зам.-министъра на образованието Карина Ангелиева в настоящата ситуация е наложително да бъде включен този допълнителен елемент към ранното образование и развитие, който в бъдеще да стане и част от плавния преход от детската градина към училище. Тя обаче подчерта, че подходът трябва да бъде съобразен с възрастовите особености на 6-7-годишните при работа с технологиите.

Обученията ще включват не само запознаване с образователните платформи, които се ползват при обучение от разстояние в електронна среда, но и работа с родителите на първокласниците, от които се очаква да подкрепят детето си при промяна на ситуацията.

Част от дейностите по проекта ще бъдат ориентирани и към усъвършенстване на дигиталните умения на педагозите, на семействата на деца от уязвими групи, както и насърчаване на  образователните медиатори за работа от разстояние.

По проекта е предвидено закупуването на още 80 000 устройства. Обществената поръчка вече е обявена и се очаква през април да започнат доставките.

Предвидени са краткосрочни обучения за деца, които имат затруднения. Те ще остават след задължителните часове за допълнителни уроци за наваксване на материала.

Допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда се предвижда за 37 718 ученици, които са отсъствали от онлайн занятия над 10 дни.