Петото издание на академичното събитие се организира от Пловдивския университет, основен акцент в програмата са сложните отношения между България и Македония през последните две столетия

Участници от 8 държави ще представят своята гледна точка по темата „Споделено минало – оспорвани наследства“ на Балканското лятно училище по религии и обществен живот. Петото издание на академичното събитие, организирано от катедрата по етнология на Пловдивския университет, ще се проведе в Пловдив, Благоевград и Кюстендил между 28 юни и 11 юли. То е част от международната научна и образователна мрежа CEDAR.

„Целта е да запознаем участниците с пъстрото културно-историческо наследство на Балканите и да предизвикаме серия от дискусии във връзка със съвременните интерпретации и употреби на миналото“, обясни проф. Мария Шнитер. Обучението включва както традиционни форми – лекции и семинари, така и иновативни подходи при представянето и осмислянето на историческите факти.

„В хода на програмата ще насочим вниманието върху това как етническите, религиозните и националните различия са довели до различни и контрастиращи исторически наративи. Слушането на гласа на „другите“ ще позволи на участниците да оценят предизвикателството на една нова провокативна политика на гражданство и необходимостта от различията в живота ни заедно“, допълни тя.

Основен тематичен акцент в програмата са сложните и многопластови отношения между България и Македония през последните две столетия. Историци и етнолози, социални активисти и лингвисти от България, Северна Македония, САЩ, Великобритания ще говорят за преплетените истории на Балканите, за създаването на идентичностите, езиците и нациите, и за начина, по който тези процеси се отразяват и „(зло)употребяват“ в учебните програми от различните страни на границите. Ще се проведат „открити уроци“ по история с учебници от България и Северна Македония, за да се осъзнае ключовата роля на училището в изграждането на нагласите на младото поколение. Участниците ще гледат и дискутират документални филми, ще посетят храмове на различни религии, ще се разходят из старите еврейски квартали и в някои от най-големите ромски махали, ще се срещнат различни религиозни и етнически общности.

В петото издание участие ще вземат 22 души от Албания, България, Република Северна Македония, Русия, Турция, Украйна, Финландия, Швейцария. Лекции, семинари и дискусии ще проведат 14 чуждестранни и български лектори.

Основната цел на Балканското лятно училище е да помогне на участниците да осъзнаят своите предразсъдъци и да поставят под въпрос приетите за даденост всекидневни стереотипи спрямо другия.