Висшето училище стартира проект за научни изследвания, свързани с производствените предприятия в „Тракия икономическа зона”

Университетът по хранителни технологии разработва програми, които ще се съгласуват и адаптират според изискванията на индустрията, като за тестването им ще се използва Център за професионално обучение „Тракия”.

250 работници от 8 предприятия ще се квалифицират и преквалифицират в първите месеци на 2020 г. в открития наскоро център в „Тракия икономическа зона“. Досега са обучени 30 души, съобщи инж. Пламен Панчев, създател и изпълнителен директор на ТИЗ. В съществуващата база в зона „Раковски” се извършва също обучение на ученици и студенти в инженерните специалности.

В процес на разработка са и  два международни проекта – за създаване на иновативно учебно съдържание за програмите за бакалавър и магистър в УХТ, съобразено с нуждите на бизнеса в ТИЗ, както и за научни изследвания, свързани с производствените предприятия в зоната.

Между УХТ и клъстер „Тракия икономическа зона” бе сключен договор за стратегическо сътрудничество. Специалисти от Техническия факултет са разработили програмите, съобразени с изискванията на бизнеса. Университетът вече е командировал преподаватели и докторанти като лектори, които подготвят работници от различни заводи в ТИЗ.

Център „Тракия” е оборудван с последен модел експертна техника и съответните софтуерни платформи и симулационни системи на водещи световни компании като SMC, Schneider Electric, ABB и ползването на базата от студенти, докторанти и специализанти повишава нивото на практическото им обучение. Както и квалификацията на самите преподаватели от университета, категоричен е зам.-ректорът на УХТ Николай Менков. Подпомага се също обновяването и синхронизирането на учебните програми с реалните нужди на индустрията, популяризира се висшето техническо образование сред учениците от средните училища и техните родители.