Споразумение между пловдивското висше училище и НВУ „Васил Левски“ предвижда партньорство в областта на войсковото хранене

Университетът по хранителни технологии ще си сътрудничи в разработването на анти-COVID програми за изхранването на армията с Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново. Двете висши училища подписаха договор за партньорство в областта на войсковото хранене, в разработването на нови научни подходи и учебни програми, съвместно обучение на студенти и обмен на преподаватели.

“Научен екип от УХТ работи върху създаването на нови продукти, които след COVID пандемията могат да подобрят имунитета на хората. Това са иновативни разработки, свързани с технологията и подготовката на храните – годност, качества, характеристика на веществата в тях”, поясни ректорът проф. Пламен Моллов.

Бригаден генерал Иван Маламов, началник на Военния университет припомни, че в НВУ „Васил Левски“ от няколко години е въведено експериментално хранене на курсантите с продукти, които са доказали, че повишават имунитета на обучаемите. „Смятаме, че в партньорството с УХТ можем да подобрим още повече това меню, а чрез нашите дейности в науката ще се опитаме да предложим на Българската армия нови подходи за хранене на военнослужещите”, каза той.

Екип от учени на УХТ ще работи и по проект за изграждане на Национален научно-иновационен комплекс, обвързан с участието на България в паневропейска инфраструктура FNH-RI FNH-RI BUL, която се координира от Университета на Вагенинген, Нидерландия и включва университети и изследователски центрове от 19 страни от Европа и Канада.

Храната, която консумира българинът, ще бъде проучена, за да се изяснят причините за затлъстяване на населението, и особено на децата. Останалите направления, по които ще се работи, са свързани с проучвания на химическите замърсители в храни и фуражи. Основният фокус на изследванията ще е насочен към метагеномния анализ на различни микробиоми и традиционните генетични ресурси. Актуално направление със значителен потенциал е приложението на дигитализация и  изкуствен интелект в земеделието и хранителната индустрия. Иновативните научни разработки ще бъдат полезни и за бизнеса, като не само ще помогнат за разрешаване на съществуващите проблеми, но ще допринесат за модернизиране на агрохранителната верига, биотехнологиите и медицината.