Висшето училище оглави международен проект „Безопасни храни за Европейския съюз“

Университетът по хранителни технологии ще разработи иновативни интердисциплинарни курсове по безопасност и качество на храните, както и обучителна онлайн платформа със свободен достъп. Това ще се случи в рамките на международен проект „Безопасни храни за Европейския съюз“ (SafeFood4EU), финансиран от Европейската комисия. Той е един от първите в новия програмен период (2021-2027) по програма „Еразъм+“ за партньорства във висшето образование.

Проектът си поставя задачата за осъвременяване на обучението по безопасност и качество на храните, съгласно актуалната стратегия „От фермата до трапезата“, която е ключов елемент на Европейския зелен пакт. В продължение на две години консорциумът, в който влизат Институтът по науките за храненето и храните към Университета в Бон, Германия и Университетът по приложни науки Aeres в Нидерландия, ще работи по създаването на нови курсове.

Основната цел на проекта е да насочи вниманието на студентите към изграждането на устойчиви хранителни системи и на къси вериги на доставка на храни. Това е един от начините, чрез които ще може да се гарантира предлагането на безопасни и здравословни храни, включително по време на кризи като настоящата пандемия от COVID-19, поясняват от УХТ.