Висшето училище предлага обучение по четири специалности на английски език и по една – на френски

Прием по три нови бакалавърски специалности обявява Университетът по хранителни технологии за идната академична година. В „Технология на храни и ароматични продукти“ ще се изучават парфюмерия и козметика, технология на растителните мазнини и етеричните масла, на тютюна и тютюнопроизводство, на захарите и захарните изделия. „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ и „Икономика на туристическата индустрия“ са другите две предложения към кандидат-студентите.

Висшето училище ще приеме 815 бакалаври и магистри за учебната 2021/2022 г. От тях по държавна поръчка са 787 места, каза зам.-ректорът по учебна дейност доц. Христо Спасов. Бройките за редовна форма са 513, а в задочна – 274.

Университетът предлага обучение на английски език по 4 специалности: „Технология на храни и напитки“, „Туризъм“, „Индустриален мениджмънт“ и „Компютърни системи и технологии“, а  „Технология на ферментационните продукти“ може да се изучава на френски.

Приоритетните за висшето училище направления и защитени специалности са „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ и „Топлотехника“. Държавата ще покрива изцяло или частично таксите за обучение на приетите при сключен договор с работодател.

Втората предварителна онлайн кандидатстудентска сесия в УХТ ще се проведе през април. Документи за участие в нея ще се приемат от 8 до 16 април, а изпитите по математика и химия  са на 17 април.