Студентският съвет на вуза заделя допълнително по още 10 лева, срокът за плащане се удължава до края на юни

Ръководството на Университета по хранителни технологии и Студентският съвет на вуза се ангажираха с пакет от мерки в подкрепа на студентите и докторантите, които ползват общежития „Марица”. Във връзка със сложната ситуация, породена от опасността от разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение, бе взето решение за финансова помощ на обитаващите университетските бази  – блок 1, блок 2 и блок 4. Става дума за близо 1000 младежи. Университетът осигурява подкрепа в размер на 20 лева от месечния наем за април и май, а Студентски съвет – още 10 лева за сметка на събраните средства от домовите съвети.

От наем за двата месеца ще бъдат освободени кръгли сираци, майки с три и повече деца, студенти със 70 и над 70 % намалена работоспособност, студенти и докторанти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, военноинвалиди и военнопострадали.

Срокът за заплащането на наема е удължен до 30.юни. Дава се възможност на желаещите студенти и докторанти предсрочно да прекратят договорите си за наем без санкции .

„Направихме всичко по силите си, за да подпомогнем студентите в тази тежка ситуация”, отбеляза председателят на Студентски съвет инж.Иво Финков и благодари на ректорското ръководство за конструктивния диалог и решения.