studenti-UHT

 

Дистанционни курсове за студенти, записали редовно и задочно обучение, въвежда Университетът по хранителни технологии. 27 дисциплини за специалности от трите факултета на висшето училище са разработени в електронен вид по проект за въвеждане на дистанционно обучение. До момента над 900 студенти, снабдени с индивидуална парола, са се възползвали от новата платформа, обяви ректорът проф. Кольо Динков. Създадени са електронни учебни помагала, има разработен дори курс на френски.

739 абсолвенти ще дипломира утре УХТ. Ректорът ще връчи дипломите на 13-те пълни отличници, които ще получат и награди от Съюза на хранителната промишленост.

„Добре стоим в последната рейтингова система. Макар че изоставаме по заплати, тъй като повечето ни кадри се реализират в региона, а месечните възнаграждения са несъизмерими с тези в столицата”, коментира проф. Динков. Вузът обучава 200 души платено, приети над държавната поръчка. Догодина обаче кризата за кандидат-студенти се очаква да бъде още по-жестока от настоящата, тъй като наборът е едва 50 000, а приемът ще е около 70.