Национално дружество по симулационна медицина основаха медицинските университети в Пловдив, София, Варна и Плевен, както и медицинските факултети на Софийския и Тракийския университет. Това се случи на работна среща в Пловдив при спазване на противоепидемичните мерки.

Целите на новото Българско общество по симулационна медицина са да работи за развитието и интегрирането на симулационното обучение в медицинските училища, да съдейства за професионалното развитие на лекарите и техническите специалисти, за научните изследвания, да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми.

За председател на Управителния съвет на БОСМ беше избран проф. д-р Благой Маринов от МУ – Пловдив, с членове проф. д-р Росен Димов (МУ-Пловдив), доц. д-р Димитър Буланов (МУ – София), проф. д-р Добромир Димитров (МУ – Плевен), проф. инж. Росен Василев (МУ – Варна), доц. д-р Дорина Асенова (МФ на СУ „Св Климент Охридски)“ и доц. д-р Емил Славов (МФ на Тракийски университет – Стара Загора).

При повишени изисквания към обучението в условия на пандемията от COVID-19 симулационните обучителни технологии могат да допринесат за  запазване на качеството на образованието и стимулиране на  потенциала на студентите за развитие.

Медицинският университет в Пловдив ще инициира създаването на междууниверситетски клъстер с фокус върху медицинските симулационни технологии. Постиженията на висшето училище в тази област са високо оценени от министрите на здравеопазването и образованието, еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, както и от редица международни делегации.