За стипендиантската програма могат да кандидатстват завършилите II или III курс с минимален успех  4.50, получават договор за работа след завършването
medsestri2016-360x240
Стипендиантска програма за студенти от специалност  „Медицинска сестра“ учредява УМБАЛ „Свети Георги“. През новата академична година болницата отпуска 10 стипендии за студенти след завършен II курс и 10 стипендии за студенти след завършен III курс.
Одобрените ще получават от 150 до 200 лева месечно за срок от една или две години. Целта на ръководството на най-голямата болница в България е да подкрепи младите  по време на обучението им и да привлече и задържи медицинските специалисти като им гарантира работно място. Очакванията са тази практика да създаде условия за приемственост и развитие в професията и да помогне за справяне с кризата на квалифицирани и опитни кадри.
Заявлението за кандидатстване и всички приложими документи трябва да се подадат в пощенски плик в деловодството на лечебното заведение до 5 септември 2017 г. Могат и да бъдат изпратени до адреса на болницата  гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66. Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15 септември и ще бъдат поканени за подписване на договор.