10-класниците могат да подават документи до 16 октомври, входящият тест е на 20 октомври

Срокът за кандидатстване за  професионална квалификация „Приложен програмист“ се удължава до 16 октомври. Обучението ще се проведе за трета поредна година. Десетокласниците могат да се регистрарат като попълнят онлайн формуляр до тази дата на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMMlEG0O9ZRjusXdwIKAqyLx1fzJD6v56TaE9kRdT2Bc3_w/viewform

Право да подават документи за участие в националната програма „Обучение за IT кариера“ имат десетокласници, които не се обучават за придобиване на квалификация по професия от направление “Компютърни науки”.

Регистрираните ученици ще получат парола за достъп до приемния тест на посочения при кандидатстването е-мейл. Изпитът представлява тест с определен брой въпроси за проверка на общата компетентност на кандидата и мотивацията му да участва в програмата. Входящият тест ще се проведе на 20 октомври от 10.00 часа и ще бъде с продължителност два часа. За тези, които не успеят да се включат на тази дата, е определена втора резервна – 27 октомври. Желаещите да решат теста и втори път, независимо, че са участвали на предната дата, получават възможност да го направят. В този случай за участие в класирането за включване в програмата ще се взима по-високият резултат.

Софтуерното професионално обучение се провежда в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора в 5 центъра, като в Пловдив това са Математическата гимназия и ПУ. Държавният образователен стандарт за обучението по тази професия е разработен от IT сектора.

Подготовката, която е по тригодишна програма, се провежда в извънучебно време. Учениците ще се научат да работят с различни операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), да използват софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране,  контрол на изходния код и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване. Ще познават и могат да прилагат основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код, както и да инсталират, конфигурират и администрират необходимия приложен софтуер за работа според изискванията на клиента.