Желаещите да се включат в модул 2 на националната програма могат да подават документи до 20 август

Просветното министерство удължава срока за подаване на документи за участие в Националната програма „Мотивирани учители“, чиято цел е осигуряване на квалифицирани педагози по всички учебни предмети и повишаване качеството на образованието. Модул 2 е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които работят в училища в малки населени места, преподаващи повече от един учебен предмет. Желаещите да вземат участие в програмата, по която все още има незаети места, трябва да подадат документи до 20 август.

За осигуряването на устойчивост на ангажиментите на учителите, включени в едногодишните обучения, модулът предвижда сключване на тристранен договор по програмата от страна на Министерството на образованието и науката, учителя и директора на училището – като работодател. МОН осигурява финансирането на обучението на учителите, като заплаща на висшите училища пълната такса от 1200 лв. за една година за придобиване на допълнителна професионална квалификация. Участникът има задължението да посещава редовно обучението, а след успешното му завършване да работи в училището за срок, не по-малък от една учебна година. Директорът на училището се задължава да осигури възможност на учителя да се обучава за придобиване на допълнителната квалификация. Срокът на договора е две учебни години, като обучението на участника е една.

Малкият брой ученици в училища в региони с малко жители, водят до малък брой паралелки, което се отразява във формирането на годишните нормативи по учебните предмети. При невъзможност да се формира годишен норматив по един предмет, се налага да се допълват с часове по предмети от професионалното направление на назначените учители.