Ръководството на Медицинския университет е приело предложението на Студентски съвет на вуза относно удължаване с по една седмица на летните стажове след ІІІ и ІV курс за специалност „Медицина“.

„Използването на съвременни технологии прави възможно създаването на адекватна организация за отработване на пропуснати упражнения преди края на семестъра в дистанционен формат”, коментира ректорът проф. Марияна Мурджева по повод ограниченията във връзка с мерките срещу разпространение на COVID-19.

По думите й са налице всички условия летният семестър на учебната година да завърши до края на май. С решение на Академичния съвет ще бъдат осигурени условия за провеждане на изпитите в дистанционна и/или присъствена форма, ако епидемичната обстановка позволява това. Решението за формата на изпитите зависи от възможностите на катедрите и спецификата на дисциплините при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Предвид очакваната отмяна на извънредното положение в страната ни, но удължаването му в други държави, най-вероятно ще има смесен вариант за провеждане на изпитите. За студентите извън България, те ще бъдат дистанционни, а за тези, които са в страната, изпитите ще бъдат дистанционни по дисциплините, за които е възможен изпит в електронен формат, и присъствени  – по останалите. Дистанционното провеждане на изпити през лятната сесия ще се осъществява чрез платформата Office 365 и приложенията MS TeamsMS FormsCisco Webex Meetings както и Moodle за Медицинския колеж и платформата за електронно дистанционно обучение на Факултета по обществено здраве.

Необходимите технически изисквания за участие в изпита са  устройство с инсталирана камера, микрофон и мрежова свързаност.