Професори и доценти ще бъдат уволнявани, ако се установи, че са заели академичната си длъжност чрез плагиатство. Това прие парламентарната образователна комисия като част от Закона за развитие на академичния състав. Неговата цел е да ограничи роенето на учени.

На онези доктори и доктори на науките, които са станали такива чрез плагиатство, ще бъде отнемана научната степен. Това ще става без да има давност, т.е. независимо от това кога е бил преписан научният труд. Същото важи и за учени, които умишлено са използвани измислени или манипулирани данни в изследванията си.

Университети, които не се съобразяват системно с тези разпоредби на закона, ще бъдат предлагани за отнемане на програмната акредитация, записаха още депутатите. Ако институт на Българска академия на науките направи същото, ще бъде отнета акредитацията на докторантските му програми. За плагиатство вече учените ще могат да се жалват не само в съда, но и в специална комисия по етика към министъра на образованието и науката.

Учените вече ще трябва да отговарят на специални наукометрични показатели – публикации или цитати в престижни научни списания с висок импакт-фактор, за да могат да станат доценти или професори.

Предложенията за тези промени бяха внесени още по времето на служебния просветен министър проф. Николай Денков, но тогава ректорите оказаха остра съпротива срещу тях. В крайна сметка обаче комисията прие повечето от неговите идеи.