Нормативът за издръжка за деца със специални образователни потребности в образователната система се увеличава със 7% за 2024 г., съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на дискусия „Приобщаващото образование – проблеми и решения“, организирана от омбудсмана проф. Диана Ковачева.

“Децата със СОП продължават да се увеличават и през настоящата учебна година те са 24 541. Основен приоритет за екипа ни е развитието на политики, насочени към тях, и повече добри практики, които да се мултиплицират в страната”, подчерта министърът. Той обясни, че всяка година регионалните управления на образованието предоставят подробни анализи, от които се набелязват и мерки за подобряване на системата.

Липсата на квалифицирани специалисти продължава да е основен проблем, като днес те са общо 5 526 в цялата страна и по всички направления. По думите на министъра все още има училища, които нямат възможност или достатъчно желание да назначават такива специалисти. В тези случаи подкрепата се осигурява от регионални центрове за приобщаващо образование. „Тези структури обаче трябва да се развият и да се превърнат и в аналитични звена, които да набелязват мерки за подобряване на системите на общинско и областно ниво”, каза проф. Цоков.

Той даде пример Финландия, където е постигната пълна интеграция на тези деца и те са част от общия поток. Според него дългосрочната цел пред нас е чрез онлайн инструменти като Дигиталната раница и други решения да се осигури на всички ученици това, което имат децата със СОП – персонален подход, съобразен със силните страни и талантите на всеки ученик.

В дискусията участваха народни представители, университетски преподаватели, родители, директори на учебни заведения, директори на ресурсни центрове за приобщаващо образование от София, Пловдив, Пазарджик, експерти.

Анализ на омбудсмана

Осигуряваната подкрепа на децата и учениците със специални потребности не е ефективна. Хиляди деца със СОП не успяват да завършат задължителното по Конституция обучение до 16-годишна възраст. Малко от тях имат възможността да бъдат подкрепяни от помощници на учителя заради липсата на финансови средства. При много ученици основната тежест по приобщаването им в образованието пада върху семействата вместо върху образователните институции. Тези проблеми са системни и за решаването им са необходими сериозни ресурси и нов модел за работа с децата със СОП. За решаването им е задължителна по-добрата координация между ресорните институции като МЗ, МТСП, МОН и общините и адекватно финансовото и ресурсно подсигуряване на приобщаващото образование. Нужни са и целенасочени усилия в посока промяна на нагласите и на учители, и на родители спрямо децата и учениците със специални образователни потребности, е категоричното становище на омбудсмана Диана Ковачева.