Съветът на ректорите иска правила за стопанска дейност във вузовете и фиксиране на защитените специалности

Media-76090-pic

Държавната издръжка на хуманитарните направления във висшите училища е увеличена с около 15% от началото на 2017 година. Това заяви зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов по повод отворено писмо на учени хуманитаристи от висши училища в страната, изпратено до държавните институции. Опасенията им са, че се оформя тенденция към закриване на хуманитарните специалности.

Според Димов субсидията за хуманитарните направления се увеличава с промени в Постановление 162 на МС, като коефициентът на финансиране на обучението на един студент в тях е увеличен от 1,60 на 1,85. За да се формира
крайната сума за издръжка, коефициентът се умножава по 693 лева, колкото е базовият норматив.

От началото на годината за всеки записан в редовна форма в направленията „Социология, антропология и науки за културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“, „Социални дейности“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“ или „Политически науки“ държавните университети получават по 1282,05 лева. Преди влизането в сила на промените в постановлението издръжката беше 1108,80 лева за студент на година.

По данни на последната Рейтинговата система студентите от някои хуманитарни направления не се реализират добре. В „История и археология“ само 39,14% от завършилите прилагат в практиката си придобитото висше образование. В Социология – 35%.

Според авторите на отвореното писмо обаче хуманитарните науки не могат да бъдат измерени с пазарни критерии, тъй като формират меки умения, а пазарът на труда не бил константна величина.

През следващата седмица служебният образователен министър Николай Денков ще се срещне с ректорите на всички университети, които обучават студенти в хуманитарни направления.

Междувременно от Съвета на ректорите настояват министерство да разпише правила за стопанската дейност на университетите. Тя вече е разрешена с промените в Закона за висшето образование от март миналата година,
но правилата все още не са уточнени и блокират готови проекти, в това число и на Пловдивския университет. Ректорите са на мнение, че от преразглеждане имат нужда и списъците с приоритетните и защитени специалности. Според тях
посочените от МОН приоритетни направления са твърде много, а защитените специалности твърде малко.