Готвят списък на общежитията, които се нуждаят от неотложен ремонт

С минимум 20 процента ще бъде увеличен индивидуалният размер на студентските стипендии. МОН, заедно с Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Съвета на ректорите, ще изготви списък на общежитията с най-належаща нужда от ремонт и обновяване. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след работна среща с представители на НПСС и членове на Съвета на ректорите, на която бяха обсъдени предстоящите увеличения в размера на индивидуалните стипендии и завишаването на средствата за саниране, ремонт и обзавеждане на общежитията.

По време на срещата председателят на НПСС Даниел Парушев изрази благодарността на цялата студентска общност за навременните мерки, взети от премиера и правителството за осигуряване на по-добри условия за студентите. И припомни, че средства не са отпускани от 2008 година насам.

С осигурените от правителството преди седмица 100 млн. лв. ще бъдат увеличени всички студентски стипендии с най-малко 20%.

До седмица ще бъде готов списъкът на общежитията, които приоритетно ще бъдат ремонтирани. Определянето им ще стане на поредица срещи между МОН, Националното представителство на студентските съвети и Съвета на ректорите, като с приоритет ще са тези с най-голяма амортизация и с най-много студенти. Сред тях се очаква да бъдат и блоковете на “Студентски общежития и столове” в Пловдив. Държавното дружество стопанисва стола на Аграрния университет и корпусите, по-известни като “Чайки”-те, част от които са в окаяно състояние.