Причината е постоянният недостиг на места

 

Броят на децата в три от яслите на територията на район „Централен“ да се увеличи на 20, предлага кметът Георги Стаменов. Решението дали това да се случи ще бъде взето на предстоящата сесия на Общинския съвет на 7 март. Причината е постоянният недостиг на места в смесените дневни групи в детските ясли на територията на района.

Поради възрастовата специфика, средната месечна посещаемост в ДЯ „Детски смях“, ДЯ „Вълшебно детство“ и ДЯ „Приказен свят“ е между 11 и 13 деца в група. Повишението на капацитета в групите до 20 деца ще оптимизира дейността и ще позволи реално достигане на норматива, аргументира се Стаменов. И добавя, че на всяко текущо класиране броят на приетите деца е в пъти по-малък от кандидатствалите. На последното от 75 желаещи, места са се намерили едва за 12 деца.