Фондация “Джендър образование” дава звание на школо, което работи за равенство между половете

photo_big_242480

 

Званието “Училище без насилие и стереотипи спрямо пола” ще получат учебни заведения с установена политика за защита от дискриминация и толерантност към различията. Фондация “Джендър образование, изследвания и технологии” обявява национален конкурс, в който могат да участват училища от цялата страна. За целта всички трябва да попълнят и изпратят до 31 януари карта за оценка на училищната среда. Най-важното условие е да имат разработена и действаща стратегия за равнопоставеност на половете. Назначават ли се мъже учители, приобщават ли се бащите към училищния живот, еднакво ли е участието на момчета и момичета в учебните дейности, ученическите съвети и отбори са част от въпросите, на които трябва да отговорят директорите, които решат да спечелят званието. Комисията се интересува даже какво е съотношението на девойки и младежи в паралелките и води ли се статистика на успеваемостта по полове.

Допълнителни точки ще носят квалификационни обучения на учители по теми, свързани с равнопоставеност на половете, извънкласни дейности, свързани с човешките права и дискриминацията, участие на училището в проекти и програми за толерантност. За за получи званието, даденото учебно заведение следва да има механизъм за противодействие на училищния тормоз и план за противодействието му.

1 КОМЕНТАР

  1. Трудно ще намерят такова образцоо школо, но инисиативата е похвална, нека си пожелаем да има колкото се може повече таквиз училища в България ! 🙂

Коментарите са затворени.