Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“ организира EduTechFlag в партньорство с научния център „Карнеги“, Пенсилвания.

Целта на конкурса е да се поощрят талантливи ученици в областта на науките STEM в училище, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират.

Кандидатстващите изпращат половин страница резюме или до 3-минутно видео в MP4 формат, на български език или на английски език, като описват проект, идея, постижение или експеримент, участие в зелено училище или обучение в лятна школа в областта на STEM. Класирането на най-добрите ученици  ще е в три категории – до 10 години (1-4 клас), до 15 години (4-8 клас) и над 15 години (8-12 клас.

Разработките могат да бъдат STEMS (STEM + Sports), STEM – проекти, които са в областта на STEM, STEAM – постижения, в които освен STEM е включен и елемент на Изкуствата – Изобразително изкуство, Музика и други (Art).

В категорията STEM EUROPE ще бъдат класирани проекти на ученици, в които е представена ролята и значението на сътрудничеството между училището и организация от практиката.

В конкурса могат да участват и учители, които да представят STEM проекти, в които са участвали и насърчили ученици да се включат. Изискването към тях е да изпратят описание до две страници на български език или на английски език, в което да посочат и постигнатите резултати.

Учебните заведения, които се включат най-активно, ще бъдат класирани в категория STEM училище България 2020. Категориите са7 STEM знания; Иноватори в STEM; STEM общност; STEM любознание; STEM литература; STEM лидери; STEM стратегия в училище.

Крайният срок за подаване на проектите е 30 ноември.

http://edutechflag.eu/stem