Деца и учители разучиха правилата на играта и се включиха в интердисциплинарен урок по български език и биология

Турнир по боче събра бургарски ученици със 7-класници от Пловдив. Под мотото “Заедно иновативни’’ децата от СУ “Св. св. Кирил и Методий” гостуваха на ОУ „Васил Петлешков“ и заедно разучаваха правилата на играта. Тя е измислена в Италия и прилича на френския петанк. Играе се от два отбора, които разполагат с по четири топки в различен цвят. Целта е всеки отбор да хвърли топките най-близо до малката бяла топка, наречена палина. Печелят тези, които са достигнали палината. Инициативата се осъществява по национална програма “Иновации в действие”.

„Този спорт не изисква специална физическа подготовка, но е необходима добра концентрация. Затова е особено подходящ за ученици със специални образователни потребности“,  обясни ресурсният учител от морския град Мариана Георгиева. Тя бе ръководител на играта, която успешно се прилага в тяхното училище, а бургаските участници в турнира бяха деца със СОП. Наблюденията показват, че играта боче намалява стреса, подпомага комуникацията и работата в екип.

На финала всички получиха медали и купи, но победата бе присъдена на домакините, въпреки че те за първи път се пробваха в играта.

Дейностите по програмата за обмен между двете училища продължиха с наблюдение и последващ анализ на мултидисциплинарен урок по български език и биология. Той бе ръководен от преподавателите Виолета Дернева и Ивайла Димитрова, които обясниха как морфема, дума, изречение се съотнася към клетка, тъкан и орган. ОУ “Васил Петлешков” е в списъка на иновативните училища, прилагайки интердисциплинарния подход в обучението.