Възстановяват „Технология на ферментационните продукти“ на френски. 21 февруари – Ден на отворените врати на кандидат-студенти

През предстоящата академична година Университетът по хранителни технологии подновява приема на бакалаври в специалност „Технология на ферментационните продукти“ с преподаване на френски език. На английски език ще се води обучението по „Туризъм“ и „Компютърни системи и технологии“. Магистърската специалност на английски език е „Анализ и контрол на хранителни продукти“.

На 21 февруари от 11 ч. в аулата на Ректората ще се проведе Ден на отворените врати. Кандидат-студентите ще имат възможност да се срещнат с преподаватели и да се запознаят със специалностите, от които се интересуват, както и да посетят учебните лаборатории и производствените бази.

Предварителните изпити по математика или химия са насрочени на 11 април. Заявление за явяване се подава от 1 до 10 април. Втората възможност е на 6 юни, като документи се приемат от началото на месеца до 5 юни.

Редовната сесия е през юли. От 16 до 30 юни се внасят документи за участие в класирането, както и за явяване на кандидатстудентски изпит. Датата и на двата конкурсни изпита е 2 юли. За всички специалности в УХТ може да се кандидатства с държавния зрелостен изпит по български език или по математика. Балообразуването е сума от удвоената оценка от приемния изпит или от ДЗИ, като се взима по-високата.

За възпитаниците на професионалните гимназии, когато кандидатстват за специалност от същото професионално направление, което  са завършили, за балообразуването се взима средната оценка от държавния изпит по теория и практика на специалността.

УХТ се включва в организираната от МОН информационната кампания за представяне на българските висши училища в чужбина. „Българското висше образование – достъпно, конкурентно и перспективно“ ще се проведе на 25 януари в българското посолство в Мадрид. В периода 7- 9 февруари УХТ ще участва в кандидатстудентска кампания в Ларнака, Кипър.