Награждаване на Никол Манолова от доц. Златогор Минчев.

С почетна грамота бе удостоен Димитър Чакъров, а специалната награда за приложението на математическите модели в дигиталното изкуство отиде при Никол Манолова. Грамота за отлично представяне бе присъдена на Емин Арифов

Награждаване на Никол Манолова от доц. Златогор Минчев.

Три отличия завоюваха талантите от Математическата гимназия на Двадесетата конференция на Ученическия институт по математика и информатика, която се проведе в Плевен. В престижното събитие взеха участие ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната с  проекти по математика, информатика или информационни технологии, разработени индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител. Основни показатели при оценяването са яснота и последователност на изложението, оригиналност, коректност на резултатите, отсъствие на технически и правописни грешки, прегледност на чертежи и графики.

Почетна грамота за отлично представяне в раздел „Математика“ получи 12-класникът Димитър Чакъров за проекта си „Обобщение на хипотезата на Артин за примитивни корени в Гаусови цели числа“. Той бе награден и заради дългогодишното си участие в конференциите на Ученическия институт. Миналата година Димитър се включи в лятната школа на престижния Масачузетски технологичен институт. Проектът му в областта на криптографията го нареди в топ 5 на талантите от школата. Той се представи блестящо и за първи път в историята на българското участие наш млад изследовател попадна сред най-добрите. Организаторите изпратиха поздравителен адрес до директора на пловдивската гимназия. На официална церемония в края на октомври м.г. той получи награда от министъра на образованието Красимир Вълчев и се нареди сред отличниците на България.

Грамота за отлично представяне от конференцията бе присъдена на Емин Арифов. 9-класникът се представи с проект „NIM игри с купчини от монети“.

Със специалната награда в раздел „Информатика и информационни технологии“ бе удостоена 12-класничката Никол Манолова. Журито бе впечатлено от проекта й „Приложение на математически модели в дигиталното изкуство“, който представя симбиозата на математиката и дигиталното изкуство като основа за създаване на иновативни идеи за развиване на културата.

„Темата не е разглеждана досега, затова комисията бе впечатлена и се задържа близо 20 минути на моята презентация. Използвах математическите модели Криви на Безие, Златно сечение и Цветови модели“, обясни Никол, която е представила авторски проекти на лого, дизайн на бутилка и етикети на плодови сокове, мобилно приложение за новини, календар, корица на списание и компютърен колаж. Изграждането на композицията и цветовото решение на проектите е съобразено с основните понятия на теорията на цветовете.

Зрелостничката е редовен участник в национални и международни конкурси, както и на форуми за дигитално изкуство. Проектът й за графичен знак на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) бе избран за официално лого и присъства на всички събития и официални материали на институцията.

„Проектът ми има възможност за по-нататъшно развитие в сферата на двумерната компютърна графика в графичния дизайн и реклама. Широко поле за изследователска работа има и в съчетаването на модели от стереометрията и приложението им в практиката чрез графичен софтуер за тримерна компютърна графика“, обяснява Никол. Амбицията й е в бъдеще да се развива в областта на програмирането, съчетавайки знанията на компютърен график.