64 на сто от паралелките са професионални, профилираните са 36%, стана ясно от предложението на Регионалното управление на образованието, което бе прието от Постоянната комисия по заетостта

Три нови специалности са включени в план-приема на Пловдивска област за следващата учебна година, стана ясно от предложението, представено от Регионалното управление на образованието на днешното заседание на Постоянната комисия по заетостта, което се проведе в хибриден формат. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ разкрива за първи път в страната „Програмиране на изкуствен интелект“. ПГ по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ обявява за първи път прием за „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“. Новата специалност в ПГ по жп транспорт „Христо Смирненски“ в Карлово е „Охранителна техника и системи за сигурност“. И трите нови предложения са придружени от подкрепителни писма от съответния бранш за нуждата от подобен род специалисти, както и с разработени учебни планове и програми.

Кампанията за прием след 7. клас стартира и с 10 нови за съответните училища специалности. Сред тях е и „Маникюр и ноктопластика“ в ПГ по облекло„Ана Май“.

Повече професионални паралелки спрямо профилираните са предвидени в държавния план-прием за учебната 2022/2023 година.

За пета поредна година Пловдив залага повече професионални паралелки, отколкото профилирани – 64 срещу 36 на сто. 129.5 са в STEM профили и професии. 139 са професионалните паралелки с 5-годишно обучение, а 7 – с 3-годишно. 82 са профилираните паралелки, които ще приемат тази година седмокласници. Справката към момента показва, че завършващите ученици са 6067 ( за сравнение миналата година са били 5981).

Регионалното управление залага със 7 паралелки повече от реализираните миналата година – т.е. 228. Каквато е и рамката, поставена от МОН.

Дуалните паралелки са по-малко от миналата година – 14. Предходната бяха разкрити 23, но пандемията се отрази негативно върху възможността за практика в реална работна среда, затова директорите свиват приема, за да гарантират качествено обучение:

  1. „Електрообзавеждане на производството“ (0.5) и „Мехатроника“ (0.5) – ПГ „Цар Иван Асен II“, Асеновград
  2. „Механизация на селското стопанство“ – ПГ по лозарство и винарство, Перущица
  3. „Мебелно производство“ – ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване
  4. „Компютърни мрежи“, „Автоматизация на непрекъснати производства“, „Електрообзавеждане на производството“, „Микропроцесорна техника“ – ПГ по електротехника и електроника
  5. „Пътно-строителна техника“, „Електрически превозни средства“ – ПГ по машиностроене
  6. „Машини и системи с ЦПУ“ – ПГ по механотехника
  7. „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ – ПГ по хранителни технологии и техника
  8. „Графичен дизайн“ – СУ „Черноризец Храбър“
  9. „Производство на облекло от текстил“ – ПГ по селско стопанство, Първомай

„Надявам се, че сме се съобразили с всички желания на работодателите и директорите, предлагаме балансиран план-прием и се надяваме всички паралелки да бъдат реализирани“, каза началникът на РУО Антоанета Пакова.

Допълнителен прием е заложен в 2 училища. В ОбУ “Св.св.Кирил и Методий” в Калековец паралелката е една, но съчетава професиите “Машинен монтьор” и “Металообработващи машини”. СУ „Никола Вапцаров“ ще приема в специалност „Икономическо информационно осигуряване“.

Математическата гимназия ще приеме две паралелки след 5. клас или общо 52 ученици.

Съгласуваният план-прием предстои да бъде защитен в МОН през март.