Предлагат данъчни облекчения за фирмите, които участват в проекта. Наставниците ще минават курс от 32 учебни часа

cpu

Три нови професии ще бъдат включени в българо-швейцарския проект за дуално образование ДОМИНО от учебната 2018/2019 година. Днес седмото заседание на Форума за дуално образование одобри това да са: топлотехник (специалност „Отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника“), машинен техник (специалност „Машини и съоръжения за заваряване“) и ресторантьор (специалност „Кетъринг“). Като резерви бяха обсъдени професиите електромонтьор (специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“) и растениевъд.

Опитът на Швейцария, Германия и Австрия е изключително ценен за промяната на професионалното образование в България, посочи министърът на образованието проф. Денков.

В момента дуалната система е въведена в 19 български гимназии. В 16 от тях програмите са в рамките на ДОМИНО, в три се прилага австрийският опит. Има и чисто български регионални инициативи – в Панагюрище и Пловдив.

Вече са обявени за публично обсъждане насоките за кандидатстване по ДОМИНО-2 на оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. В него ще се използва опитът на българо-швейцарската програма за това как се стартира дуално обучение, как се създават учебните програми и как се подготвят учителите.

Проектът ДОМИНО започна през 2015 година. В момента 400 ученици в 11 града се обучават в рамките на българо-швейцарския проект по общо пет професии – машинен техник-машини и системи с цифрово-програмно управление, техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, електротехник, техник по газови системи и готвач.

От есента на 2017 г. предстои да започне дуално обучение по още три: техник по транспортна техника, техник на електронна техника и техник-технолог в дървообработването. В проекта се включват пловдивските професионални гимназии по дървообработване и по механотехника.

Учениците работят в 65 фирми, повечето български, а не само при инвеститори от Швейцария, Германия и Австрия. Българските фирми опитват да задържат кадрите си със стипендии, допълнителни стимули и добри предложения за работа.

Предвижда се наставниците да преминават основен курс в рамките на 32 учебни часа с възможност за опресняване веднъж годишно. Обучението ще се регламентира от наредба, утвърдена от министъра на образованието и науката. Обученията ще се финансират от държавния бюджет (при държавна поръчка),  от европейските фондове,  други международни програми и проекти, компаниите и самите работниците. Едно от предложенията е да има данъчни облекчения за фирмите, които участват в проекта.

По време на днешния форум бе анонсиран конкурс на Кулинарната академия на Швейцарската образователна група и проекта ДОМИНО за дуално образование „Аз готвя най-добре“. Идеята е да бъдат поощрени млади български кулинарни таланти.