Три са възможните варианти за организация на учебния ден на 4 юни за училищата, в които на тази дата се провежда държавен изпит по теория на професията и специалността.

Директорът може да обяви 4 юни за неучебен за цялото училище. Условието е до момента той да не е използвал законовата възможност за три дни неучебни дни през годината.

Допустимо е също да бъдат намалени учебните часове и изпитът да се проведе във време, когато в училището няма занятия.

Ако тези два варианта са невъзможни, директорът би могъл да подаде мотивирано искане до министъра на образованието и науката за дистанционно обучение на учениците, които няма да се явяват на изпит. Това обаче предварително трябва да е  съгласувано с Обществения съвет към училището и да има съгласие от родителите на учениците до 12-годишна възраст.

На изпит за придобиване на професионална квалификация се явяват ученици от професионалните гимназии, средните училища и профилираните гимназии, в които има професионална подготовка. Над 930 ученици от Пловдив и областта са подали заявление да се явят на този изпит вместо на втория задължителен зрелостен.