Медицинският университет и Висшето училище по сигурност и икономика със свои хора в Контролния съвет, представител на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите влиза в Изпълнителния съвет

Трима пловдивски студенти влязоха в новото ръководство на Националното представителство на студентските съвети. С изключително присъствие на делегати от 50 висши училища, Общото събрание на НПСС избра през уикенда своя председател за мандат 2020-2022 година. Отчетно-изборното събрание се състоя в залата на Националния студентски дом в София. Даниел Парушев от УНСС получи подкрепата на 32 от имащите право на глас и спечели вота в конкуренция със Станислав Иванов от Бургаския свободен университет.

Новият председател се обучава в магистърска програма „Мениджмънт на недвижимата собственост“. В платформата си Парушев залага на открита и прозрачна работа с колегите и институциите в страната, актуализиране на правилника на НПСС, създаване на Етичен кодекс и Етична комисия, както и национален студентски омбудсман. Даниел Парушев предвижда петима заместници в следните ресори: Учебна и научна дейност, Социално-битови въпроси, Международно сътрудничество, културна дейност, Здравеопазване и спорт. По негово мнение стипендиите за докторанти трябва да бъдат обвързани с минималната работна заплата.

В представянето си Парушев отбеляза, че ще наблегне на стратегическата визия за управление на НПСС и превръщането на организацията в образец за всички студентски съвети в страната, развивайки политики в сферата на академично, научно и пазарно развитие на студентите, докторантите, курсантите и специализантите, а освен това ще настоява пред МОН за увеличаване на държавната субсидия за леглоден и храноден.

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Един от членовете е от пловдивски вуз – Деляна Плачков – председател на Студентския съвет на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

Общото събрание определи и Контролен съвет на организацията, който ще следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. В петчленния състав има и представители на две пловдивски висши училища. Йозлем Кюлджева е председател на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив, а Стефка Бангова е представител на Висше училище по сигурност и икономика.