На 8 февруари ще бъде проведено Общото събрание и изборите за нов лидер на студентската организация

Общото събрание ще започне с отчет на досегашния председател на НПСС Яна Вангелова.

Трима кандидати ще се борят за председател на Националното представителство на студентските съвети. На 8 февруари в Националния студентски дом ще се проведе Общо събрание на НПСС, на което ще бъде направен отчет за дейността за мандат 2018-2020. В рамките на Общото събрание ще бъдат проведени и избори за нов председател на организацията, както и членове на ръководството, които ще работят през мандатната програма за 2020-2022 година. Домакин на събранието е Медицински университет – София.

Мандатните програми на тримата кандидати са публикувани в сайта на НПСС. Сред тях няма представители на пловдивски вузове, но се очаква те да намерят място сред заместниците.

Първият, който ще се бори за ръководния пост, е Ангел Ранчински. Той е завършил „Право“ в Нов български университет, а в момента учи магистратура „Смарт лидерство“ във Висшето училище по телекомуникации и пощи. Пълна прозрачност на финансите в организацията и взимането на решения, децентрализация на властта и правомощията на председателя, незабавни промени на правилника и по-голяма гъвкавост при функциониране на НПСС е заложил в програмата си Ранчински.

За поста, който до момента заемаше Яна Вангелова, кандидатства и Даниел Парушев от УНСС. Завършил е „Бизнес администрация“, а втората магистратура, по която ще обучава от миналата есен, е „Мениджмънт на недвижимата собственост“. В платформата си е набелязал съвместни кампании с Центъра за развитие на човешките ресурси за промотиране на програма „Еразъм +“, актуализиране на правилника за развитие на дейността на НПСС, създаване на Етичен кодекс и Етична комисия, както и национален студентски омбудсман. Ако събере нужния брой гласове за поста, Парушев ще работи с петима заместници в следните ресови: Учебна и научна дейност, Социално-битови въпроси, Международно сътрудничество, културна дейност, Здравеопазване и спорт. По негово мнение стипендиите за докторанти трябва да бъдат обвързани с минималната работна заплата, а освен това ще настоява пред МОН за увеличаване на държавната субсидия за леглоден и храноден.

Четвъртокурсникът по право от Бургаския свободен университет Станислав Иванов също ще се състезава за председателската позиция. Той обещава да работи за реално участие на студентите в университетското управление, за възстановяване залите на Националния студентски дом и за увеличаване на средствата за стипендии. Иванов има амбиция да създаде платформа за търсене и предлагане на работа, стажове и практики, за да улесни реализацията на завършващите. Ако получи доверие, смята да предприеме мерки за подобряване на условията за настаняване в студентските общежития и храненето в столовете.

1 КОМЕНТАР

  1. Това момиче на снимката прилича на плашило. Как може да ги избирате такива. Плашите студентите хахаха

Коментарите са затворени.