Право на такова удостоверение ще имат и учениците, получили златен, сребърен или бронзов медал като участници в национален отбор

Учениците, класирани на първо, второ или трето място, също ще могат да получат удостоверение за присъдено звание „лауреат“ на национална олимпиада или национално състезание. Това предвиждат предложени от МОН промени в Наредба 8 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.

В момента удостоверение за званието се издава само на учениците, получили оценка 6,00 на националния кръг на олимпиадата. Занапред кръгът на младежите се разширява и включва класиралите се в топ 3 на съответните олимпиади и национални състезания, проведени в съответствие с изискванията на МОН. Право на такова удостоверение ще имат и учениците, получили златен, сребърен или бронзов медал като участници в национален отбор. Удостоверението ще се издава от МОН на учениците през учебната година, в която завършват средно образование. Целта е то да послужи като вход за университет. Законът за висше образование дава право на кандидат-студентите, които във втори гимназиален етап са станали лауреати на национални или международни олимпиади или състезания или са носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства да бъдат приемани без конкурсен изпит и извън утвърдения план-прием.

За значими постижения на ученици МОН издава и национална диплома. В момента тя се издава за постигнат отличен (6,00) резултат по всички предмети, вписани в дипломата за средно образование, включително от ДЗИ, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Занапред предложението е тя да се издава и за отличен резултат и от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.

С промените се актуализират и някои срокове за изготвяне на списъка образец за дадено училище в Националната информационна система в предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Директорите на училища и детски градини пак ще трябва не по-късно от 5 работни дни преди началото на учебната година да въвеждат информация за предстоящата година, но тя няма да е „предварителна“, а „текуща“.