Навръх 8 декември Екатерина Георгиева бе обявена за студент на годината на висшето училище

Третокурсничка от специалност “Химия” е носител на ректорската стипендия „Студент на годината на ПУ „Паисий Хилендарски“ за 2022 г. Стипендията е лично дарение на ректора проф. д-р Румен Младенов и е в размер на една месечна заплата. Тя се връчва за отличен успех, активна гражданска позиция и принос в издигане авторитета на висшето училище.

Екатерина Георгиева е избрана сред силна конкуренция заради отличния си успех от следването до момента и високите постижения в областта на химията. Тя споделя, че интересът ѝ към тази наука е от ученическите години, а като единадесетокласничка участвала в състезание на Химическия факултет на ПУ, на което получила пълна шестица. Именно тази оценка ѝ осигурила място във специалност „Химия“.

Средният успех на Екатерина за трите курса на обучение е 6,00, което е изключително постижение за избраната от нея специалност. Тя е носител и на наградата на Фондация „Еврика“, която се връчва на името на акад. Ростислав Каишев за постижения в овладяването на химията и химичните технологии.

През изминалото лято Екатерина е била на стаж в катедрата по аналитична химия на университета на Вилнюс, Литва, по програма “Еразъм+”. Темата, по която работила там, е “Приложение на златните наночастици за количествено определяне на SARS-CoV-2 антитела”. Студентката е дипломант в катедра „Аналитична химия“, като дипломната ѝ работа е в сферата на инструменталните методи за анализ.