Университетът е в застой, заплатите – унизително ниски, членове на Общото събрание са колеги на втори трудов договор, казва преподавателят по трудово и осигурително право в Юридическия факултет доц. д-р Теодора Филипова, която днес обяви кандидатурата си

„Време е да се върне академизмът в университета, а да не се прикрива отговорността зад решения на колективния орган. Срамувам се, когато идват проверки от Инспекцията по труда и се правят предписания, за които късаме студенти. Месечните възнаграждения са пред опасността да се върнат на нивото на минималната учителска заплата. Ако се повтори мандатът на сегашния ректор, застоят ще продължи. Затова реших да се впусна в надпреварата за ректор –  вярвам, че това е честната позиция – да жертваш личния си комфорт, когато си недоволен и искаш промяна“.

Това заяви преподавателят по трудово и осигурително право в Юридическия факултет доц. д-р Теодора Филипова, която днес обяви кандидатурата си за ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя е магистър по Българска филология и Право, работи в университета от 1998 г., практикуващ юрист е от 2007 г.

Кой ще бъде начело на висшето училище през следващите четири години ще стане ясно на 22 май. Заедно с доц. Филипова, в надпреварата влизат доц. д-р Атанас Владиков от Факултета по икономически и социални науки и досегашният ректор проф. д-р Румен Младенов, номиниран от Общите събрания на 5 факултета – Биологически, Химически, Философско-исторически, Педагогически, Физико-технологичен, на студентите и докторантите и от Филиалния съвет на филиал Кърджали.

Доц. Филипова заяви, че на този етап не предлага мандатна програма, а визия за управление. Ако бъде избрана, смята да привлече представители от всички факултети в управлението, за да може университетът не просто да оцелява, а да просперира, да се повиши мотивацията на преподаватели и студенти. Смята да води консервативна финансова политика с фокус върху месечните възнаграждения, проектната и научноизследователската работа, да оптимизира състава на помощните звена и да осигури устойчив финансов резерв чрез управление на материалните активи на вуза. По думите й трябва да бъдат преразгледани и актуализирани всички вътрешни правилници, да не се допускат привилегировани структури, конфликти на интереси, да се ползват външни консултантски услуги само при крайна необходимост.

„Университетът е в изолация. Разчитам на подкрепата на всички недоволни колеги, дори без да се познаваме лично, които искат промяна“, каза още доц. Филипова.

Тя сподели, че комуникацията с настоящия ректор е изключително трудна, дори невъзможна, като преподавателите трябвало да направят предварителна заявка и да напишат въпросите, които искат да обсъждат. Даде пример и с още един смущаващ факт – че член на Съвета на настоятелите е бившият вътрешен министър и настоящ депутат Бойко Рашков. Не е ясно дали е дарител или влиза в качеството си на обществена личност. Освен това в състава на Общото събрание влизали преподаватели на втори трудов договор, което според нея е нарушение.

Избори

Общото събрание за избор на ректор и Академичен съвет ще се проведе на 22 май 2023 г., от 13:00 часа в Спортната зала на висшето училище на бул. „България“ № 236 А.

В процедурата по избора ще вземат участие 525 делегати, сред които има представители на всички 9 факултета, както и на двата филиала в Смолян и Кърджали. Сред делегатите на Общото събрание са 420 представители на академичния състав, от които 295 са хабилитирани и 125 – нехабилитирани преподаватели, 94 представители на студентите и докторантите и 11 представители на административния персонал. Присъствието на две трети от всички делегати е необходимият кворум за провеждането на избор.

В дневния ред на Общото събрание са включени обсъждане и приемане на отчета на ректора проф. д-р Румен Младенов за изминалия четиригодишен мандат, както и отчет на Контролния съвет към университета.