Военното обучение се връща като национална програма, гимназистите ще учат ориентиране в местност и оказване на първа долекарска помощ, ще се грижат за войнишки паметници

Кабинетите по практика в професионалните гимназии и средните училища ще бъдат обзаведени с демонстрационни макети, тренажори, симулатори, включително и мобилни модули и съоръжения. Училищата, които искат да модернизират базата си, могат да кандидатстват за финансиране по нова национална програма за професионално обучение, по която ще се осигуряват и транспортни средства за провеждане на практики в реална работна среда. По един от модулите й в минимум 20 училища, предоставящи професионална подготовка, учебните и производствените бази ще бъдат модернизирани. Целта на програмата е на над 1000 ученици да бъде предоставена качествена подготовка в реални предприятия, което да улесни реализацията им на пазара на труда.

Учениците ще придобиват първонaчални знания и умения по военна подготовка, ще учат какви са различните видове бойни средства и правилата на общуване във военните структури. Това ще се случи в училищата, които се включат във втората нова национална програма за изследване на историческото минало на Българската армия и тържествено отбелязване на Деня на храбростта и Българската армия – 6 май. Проектът е на образователното министерство и ще се изпълнява съвместно с Министерството на отбраната. От ученицище ще се очаква да усвоят основните начини и способи за ориентиране в местност, да могат да оказват първа медицинска помощ, да развият лидерски умения и за работа в екип. От Министерството на отбраната ще организират и национален форум за представяне на добри практики. В него ще се включат 33 отбора от всички области в страната. От МОН пък се очаква да организира занимания за ученици от 8. до 10. клас в 2000 училища.

Дейностите трябва да помогнат за засилване на интереса на учениците към историята и постиженията на Българската армия. Като част от заниманията си по програмата те могат да се грижат за войнишки паметник или монумент, посветен на исторически личности, да провеждат интервюта с наследници на участници във войните за национално обединение.

За 2021-ва са предвидени още две нови национални програми.

Третата програма ще бъде насочена към рехабилитацията на учителите. Образователният министър Красимир Вълчев вече обясни, че тя ще бори бърнаут синдрома сред педагозите. Учителите ще изграждат умения за справяне с хроничния стрес в работата.

Освен нови програми разработени са и нови модули към вече съществуващи национални програми. Модулът „Учители в условия на обучение от разстояние в електронна среда“ обединява дейностите, договорени в Колективния трудов договор за допълнително възнаграждение на учителите в размер на 30 лв. – компенсация за разходите за консумативи. Модулът е в НП „Без свободен час“. В НП „Заедно за всяко дете“ се предвижда разширяване на информационната система по Механизма за обхващане на деца и ученици. Идеята е да могат да бъдат включени и общините, за да се проследява движението на учениците между училищата в отделните територии. В НП „Роден език и култура зад граница“ е предвиден нов модул за оценяване на резултатите от обучението. В НП „Информационна и комуникационна технология“ са предвидени средства за изграждането на дигитален център на МОН по проекта „Образование за утрешния ден“.

Разработено е и допълнение на модула „Сигурност“ в НП за достъпна архитектурната среда, като са обхванати и общежитията. Най-голямо намаление в средствата на националните програми е за подпомагане на общините за дейности за образователна десегрегация и превенция на недопускането на вторична сегрегация. Причината е, че вече втора поредна година сумите по тази програма не се усвояват напълно.