Няма да караме учениците да възпроизвеждат факти и назубрени дефиниции, тестовете ще проверяват ключови умения, каза в Пловдив директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” Евгения Костадинова

Точките от националното външно оценяване в 10 клас ще бъдат записани в удостоверението за завършен прогимназиален етап. В документа ще бъдат включени средноаритметичните оценки от предметите, изучавани в училище, и резултатите от НВО. Тези оценки ще участват в балообразуването само на учениците от обединените училища, когато кандидатстват по допълнителен план-прием, за да продължат образованието си.

Това заяви в Пловдив директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” Евгения Костадинова. Тя бе в града под тепетата за участие в национална конференция за насърчаване на грамотността.

През учебната 2019/2020 г. всички десетокласници вече подлежат на изпити, без значение дали смятат да продължат или да приключат образованието си. Младежите имат право да завършат в края на първия гимназиален етап в 10-и клас, тъй като по Конституция образованието е задължително до 16 г. Това обаче е  нежелателно, тъй като така ще останат с твърде ограничени възможности за последваща реализация и няма да получат дипломаза средно образование. Изпитите ще са два – по български език и по математика, съответно на 9 и 11 юни. Държавният изпит по професия за първа степен на квалификация е планиран за 17 юли.  Той е за учениците от професионалните гимназии, които завършват първа степен и желаят да сменят професионалното си направление.

По повод притеснението на учениците относно сложността на тестовете, Костадинова заяви, че за нито едно външно оценяване няма да им се налага да ходят на частни уроци.

„Тестът ще проверява онези ключови и базови умения, които трябва да са придобили в областта на математиката от 8 до 10 клас. На тези изпити нямаме желание да караме децата да възпроизвеждат факти или назубрени дефиниции. Трябва да покажат, че имат умения да се справят с практически ситуации. Това, което ще им е нужно и в живота. Математиката е предмет, който развива мисленето и стои в основата на всички останали. Без математика няма как да се справят и с природните науки”, каза Костадинова и припомни, че НВО по математика има и в 4, и в 7 клас. Функционалната грамотност ще проверяват тестовете по български език.

Завършващите първи гимназиален етап имат възможност да продължат във втори в същото или в друго училище, да преминат от професионална към профилирана подготовка и обратно. Такава смяна на училището или вида подготовка е възможна във всеки момент в процеса на обучение.

От МОН не очакват много ученици да поискат да сменят училището си в 11-и клас, тъй като би следвало да са преценили добре желанията си в 7-и клас.