SONY DSC

Първокурсниците са 482, ще се обучават по актуализирани учебни планове

Тридесет и четвъртият випуск на пловдивския филиал на Техническия университет стартира новата академична година с изцяло присъствено обучение – лекции, лабораторни и практически занятия. Вузът посрещна днес 482 първокурсници от редовно и задочно обучение.

„Започваме с желание да се върнем към нормалността на академичния живот. Випуск 2021 има шанса да участва в изграждането на двадесетте нови лаборатории в Центъра по компетентност на филиала. Продължава доставката и инсталирането на лабораторното оборудване за тях“, каза при откриването директорът проф. д-р Въльо Николов.

Новата лаборатория по роботика и автоматика вече има робот за заваряване, системи за машинно зрение, мобилни роботи, лабораторни средства за изпитване на автомобили и двигатели, дистанционно управление за автомобили, изследване на летателни качества на самолети и дронове. Компютърните специалисти ще се обучават и на новата пътна станция, която се дооборудва със сензорни системи, за да се изследва трафикът на натоварени пътни артерии.

Бъдещите инженери и IT-специалисти от всички 12 специалности на вуза ще се обучават през тази година по актуализирани учебни планове за бакалавърската степен.

С „Добре дошли“ приветства първокурсниците и зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

„Пловдив и регионът са най-големият индустриален център и един от големите в Югоизточна Европа. Възможностите, които дава местната икономика за реализация са огромни и това, че вие сте избрали да учите инженерна специалност е добър избор за вашето висше образование. Стотици български и международни компании, които произвеждат и изнасят за целия свят, чакат вас – да се включите активно на пазара на труда. Но преди това имате важна работа – да учите и да станете добри професионалисти и търсещи инженери“, заяви Стефан Стоянов.

Той апелира студентите да се възползват от европейските образователни програми.

Преподавателите очакват, че през тази година ще се възобнови обменът на студенти с чуждестранни технически университети, който през последните две години бе силно ограничен заради пандемията.