SONY DSC

95 на сто от местата в пловдивския филиал на Техническия университет вече са заети, обяви директорът проф. д-р Въльо Николов. До днес в университета са записани студенти по всички 12 бакалавърски специалности, като повечето от местата по държавна поръчка са изцяло заети. Най-висок интерес се отчита при „Компютърни системи и технологии“, „Дизайн и печатни комуникации“, „Транспортна техника и технологии“ и „Електротехника“.

Анализът показва, че общият брой на кандидатите през тази година е бил по-малък в сравнение с миналата, тъй като завършващите средно образование са намалели, но в същото време записаните студенти са повече. При това резултатите от изпитите са много добри, което означава, че подготовката на кандидатите е била на ниво, въпреки затрудненията, причинени от коронавируса.

Проф. Николов е доволен и от успеваемостта при студентите. Според него резултатите на завършващите випускници в известна степен се отразяват върху приема на нови студенти, търсещи солидно инженерно образование. Подемът на индустрията в Пловдивска област също оказа влияние върху подготовката на новите инженери.