„ТЕХСИС” събира 240 учени от пет страни, които ще защитават дистанционно своите разработки

Пловдивският филиал на Техническия университет ще бъде домакин на  международна конференция „Техника, технологии и системи“, която за първи път ще се проведе дистанционно.  От 14 до 16 май над 240 учени от пет страни ще защитават дистанционно своите разработки. Комисия от международни рецензенти вече е прегледала и одобрила над 100 доклада.

„Деветата конференция „ТЕХСИС” дава възможност резултатите от работата на учените в инженерните дисциплини да бъдат споделени. Разработките винаги са пряко свързани с нуждите на индустрията, като представят възможности за иновации“ – това заяви доц. Никола Шакев – зам. директор на филиала.

Докладите са в шест основни направления: Автоматика, системи за управление и роботика; Електротехника и електроника; Компютърна техника, информатика и комуникации; Машинно инженерство; Автомобилно и авиационно инженерство; Индустриален мениджмънт и дизайн.

Пловдивското участие в деветото издание на конференцията не е само на от учени от Техническия университет, но също така и от Пловдивския, Аграрния и Университета по хранителни технологии. Участват и представители Българската академия на науките и Централната лаборатория по приложна физика, като значителна част от докладите са съвместна разработка с индустрията.

Официалният език на конференцията е английският, а рецензентите са учени от Европейския съюз. Избрани доклади ще бъдат публикувани в специално издание на британския Institute of Physics: Materials Science and Engineering, а други доклади – в списанието – Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch „Fundamental Sciences and Applications”.