Бизнесът в надпревара за 273 инженери от пловдивския филиал, всеки шести е отличник

Първи випуск „Мехатроника“ дипломира пловдивският филиал на Техническия университет. Аулата на вуза събра 164 бакалаври и магистри от петте специалности, изучавани във факултета „Електроника и автоматика“. 109 са нови инженери от факултета „Машиностроене и уредостроене“.

Най-много кадри за индустрията са дали специалностите „Индустриален мениджмънт“ и „Авиационна техника и технологии“. От 24 студенти, дипломирани с магистърска степен, най-много са завършилите „Транспортна техника и технологии“.

Випускът има 18 отличници или всеки шести завършил инженер е постигнал най-високия резултат по време на следването си. Един от студентите с най-висока оценка е пълен отличник. От всички завършили 81 вече са започнали работа, а голяма част от останалите продължават образованието си в магистърска степен.

„Нашите випускници работят основно като конструктори и технолози. Понякога отиваме на място във фирмите, за да работим по определени инженерни проекти или да провеждаме на място квалификационни курсове“, разказа доц. Пепо Йорданов – декан на факултута по машиностроене и уредостроене.

От 164 дипломирани инженери във факултета „Електроника и автоматика“, отличниците са 33, като 5 от тях завършват следването си с успех 6.00. Всички завършили магистри от випуск 2017 вече работят. Четирима от новите инженери са чуждестранни студенти от Турция.

„Нова тенденция е, че фирмите, които назначават наши инженери на работа, вече държат те да се дипломират. Причината е в европейските стандарти за бизнес: при подписване на договор със западна фирма се изисква доказване на капацитета на екипа и това става само по един начин – с представяне на дипломи за завършено висше образование. Болшинството завършващи търси и намира работа в региона, намалява броят на заминаващите за София. Големи фирми, които дават добро заплащане и възможност за кариерно развитие, вече има в Пловдивска област и в съседните области“, категоричен е проф. Гриша Спасов – декан на факултета „Електроника и автоматика“.