Целта е  да се проучи педагогическият ефект на „Хаба” – марка със 75-годишна история и световни награди

Как игрите „Хаба” могат да бъдат внедрени в предучилищното образование у нас, за да  ускорят процесите на личностното развитие на детето. Идеята на сдружение „Децата на България – развитие и бъдеще” е да тества настолните еко игри на немската марка със 75-годишна история и традиции, отличени със световни награди.

За да апробира „Хаба”  в България, фондацията се обръща към доц. Елена Събева от Педагогическия факултет на Пловдивския университет. 12 броя игри вече са тествани в две детски градини в Пловдив и в три в Пазарджик

Чрез игрите „Хаба” децата се учат да спазват правила и да са част от успешен отбор, да развиват своите социални умения и формират търпение. С помощта на този вид игри те развиват активна мисловна дейност и въображение, което впоследствие ще им помогне в заниманията по математика, фина моторика,  концентрация и наблюдателност, речеви способности. Научават се да различават цвят и форма, големина, да опознават предмети, които са част от околния свят.

„Прилагането на този вид игри в различните форми на организация на образователния процес в детската градина ще допринесе и за преодоляване на наблюдаваната през последните години тенденция обучението да измества играта от живота на детето, както и крайните залитания към компютърните игри”, обяснява Елеонора Георгиева – главен координатор на фондацията и популяризатор на игрите.

В изследването участвали 500 деца в предучилищна възраст. Сред тях са малчугани от пловдивските „Светла” и „Мирослава”. Децата вече познавали игрите и техните правила, усвоени с помощта на педагозите, и ги спазвали. Правилата били водещият компонент и осигурявали равноправие на участниците.  Особеност на игрите с открити правила е конфликтната ситуация, която стимулира волево усилие за постигане на целта и за формиране на умения за самоконтрол.