Главният учител от ОУ „Панайот Волов“ Марияна Ангелова представи успешната практика на национална конференция за интеграция на деца от малцинствата

Как ролята на репортер, водещ, диктор или оператор помага в овладяването на български език. Успешната практика за повишаване на мотивацията и задържане на интереса на учениците на главния учител Марияна Ангелова бе представена на VI Национална научно-практическа конференция за интеграцията на децата от малцинствата. Преподавателят от ОУ „Панайот Волов“, което се намира в Шекер махала, представи педагогическата практика „Телевизионно студио“ като ефективна и форма на извънкласна дейност, подкрепяща обучението по български език.

„Постъпвайки в училище, повечето деца не владеят български език. Основната цел, която си поставих, бе създаване на интерактивна учебна среда за повишаване на мотивацията и развитие на личностните им качества“, обяснява Ангелова.

Създаването на тв студиото преминало през два етапа: творчески проект и реализация. Към основната група от 12 седмокласници били привлечени още 7 доброволци от различни класове, които започнали подготовка на самите рубрики и предавания за школската телевизия. Съвместно с начинаещите телевизионери Ангелова обсъдила всички стъпки за цялостната реализация на идеята за представяне на училищния живот през погледа на ученици, учители, родители.

В рубриката „Училището – мой дом“, новинарите представяли снимки от школски събития и инициативи, дали и думата и директора. Защо искат да знаят български език децата обяснявали в рубриката „Думата – мой приятел“, където също рецитирали и изпълнявали забавни задачи. Учителите гостували в студиото за блиц интервюта, а родителите участвали в рубриката „Разкажи за професиите“. Децата сътворили и спектакъл „Легенда за рома“, който бил представен на живо от сцената в студиото.

„Участниците във всички тези дейности владеят български език на различно ниво, въпреки че все още имат дефицити в езиковите, литературните и комуникативните компетентности. Те обаче са обединени от желанието да се развиват, да знаят, да могат, да се изявяват, да са заедно в училище, да се занимават с нови и интересни дейности. Влязоха в роли на водещи, на репортери, на анкетьори и оператори, на диктори и артисти. Представиха видеорепортажи, лично проведени интервюта, участваха в живо предаване, създадоха спектакъл“, доволна е от постигнатото Марияна Ангелова.