25 септември е крайният срок за регистрация на търсените и предлаганите извънкласни дейности

17436201_1380344405358754_1382034929174184737_o

Проектът „Твоят час” за развитие на извънкласни дейности по интереси и допълнителни занимания за  преодоляване на обучителни затруднения продължава и тази година, обявиха от МОН. Той се финансира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

25 септември е една от ключовите дати за новата учебна година. Това е срокът, до който се регистрират търсените и предлаганите извънкласни дейности. Дотогава училищата трябва да проведат проучване на желанията на учениците за участие в занимания по интереси, както и анкетните проучвания за необходимите дейности за наваксване на пропуските на изоставащите.

Регистрацията на физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности в електронната платформа се извършва до 15 септември.  Тези, които са регистрирани през предходната учебна година, не е необходимо да правят нова, а само актуализация на дейностите.

До 2 октомври се подават заявление и декларация за информирано съгласие, а до 9 октомври директорите следва да утвърдят училищните програми „Твоят час”. След 9 тази дата реално стартират дейностите.