Талантливи художници от СУ „Цар Симеон Велики“ ще представят свои творби в сградата на Областна администрация. Сборната експозиция „Есенна мозайка“ е под патронажа на областния управител Ангел Стоев, който в 13 часа ще открие изложбата. Част от рисунките са портрети на български просветители, книжовници и революционери.

Събитието е първото от поредицата инициативи, които СУ „Цар Симеон Велики“ подготвя по случай предстоящата си 55-годишнина.

Миналата година в училищния двор бе обособена зона за обучение, която насърчава усвояването на знания за природата, с ботанически кът и алея на знанието с 12 информационни табели за растителни и животински видове, част от флората и фауната на града. В зелената класна стая се водят занятия по природни науки и часа на класа, а зелени патрули следят за реда и чистотата. Изготвянето и разпечатването на информационните брошури по проекта  са дело на гимназистите от специалност „Софтуерни и хардуерни науки“.

Освен на еко образование, училището залага и на изкуствата като възможност за извънкласни занимания.