Между 40 и 50 лева ще бъде средна такса за кандидатстване в държавен вуз предвижда проект за Решение на МС, качен на сайта на МОН

Таксите за обучение на студентите и докторантите да не надвишават 2/3 от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, определени в Закона за висше образование. Това предвижда проект на Решение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 г, качен на сайта на МОН.

Таксите за чуждестранните студенти, докторантите и специализантите – граждани на държави извън ЕС и ЕИП, не трябва да са по-ниски от размера на таксата за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии. Курсантите във висшите военни училища се освобождават от такси за обучение. Такса обаче ще заплащат състудентите им от гражданските специалности.

Министерството на образованието и науката се е съобразило и с предложенията на висшите училища по отношение на таксите за кандидатстване.

Индикативният размер на такса за кандидатстване е в размер на 50 лв. при средна такса за обучение в държавен вуз 950 лв. Във висшите военни училища таксата за кандидатстване е 40 лв. при средна такса за обучение 750 лв.