Топлоизолация, подмяна на ВиК и елинсталации, модернизиране на работилници и асансьори за инвалиди в ПГ по туризъм, ПГ по архитектура, строителство е геодезия и ПГ по транспорт и строителни технологии по ОП „Региони в растеж“

Първа копка на мащабни ремонти в три професионални гимназии ще бъде направена днес по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база“. Той се реализира по ОП „Региони в растеж“. С 3,3 млн. лева ще се извърши топлоизолация на сгради, работилници и физкултурни салони, ще се обновят учебни кабинети и класни стаи, планирани са и асансьори за инвалиди.

1.3 млн. са предвидени за ПГ по архитектура, строителство и геодезия. Заложени са мерки за енергийна ефективност на училищната сграда, на театралния и физкултурния салон, цялостен ремонт на покрива и частична подмяна на дограмата, освежаване на прилежащото дворно пространство. Предвижда се вътрешен ремонт на учебните, санитарните, общите и административни помещения, който включва шпакловка и боядисване, направа на окачени тавани, ремонт и освежаване на мозаечната настилка, направа на нови настилки и облицовки.

Строителното скеле вече е поставено и предстои фирмата изпълнител „Запрянови“ до дни да започне работа без да се пречи на учебния процес. Ще бъдат подменени ВиК и електрическата инсталация, ще се изгради пожароизвестителна инсталация и ще се осигури достъпна архитектурна среда за хора с увреждания чрез изграждане на асансьор и адаптиран санитарен възел на всеки етаж.

В Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ предстои саниране на  учебния корпус, физкултурния салон и общежитието, ремонт на ВиК и елинсталацията, вертикална планировка – подмяна тротоарни плочки и бордюри  около сградата, и поставяне на рампа за инвалиди. И тук е предвиден асансьор за улесняване достъпа на лица с увреждания, както и пожароизвестителна система. Вътрешният ремонт включва боядисване на класните стаи и подмяна на настилката. За спортния салон ще бъдат закупени нови волейболни мрежи и баскетболни кошове. А за учебния ресторант – частично оборудване. Общата сума е 1.3 млн. лева.

Със средства от училищния бюджет ще бъдат обособени и обзаведени два нови кабинета по сервиране, добави директорът Катерина Додова и поясни, че ремонтите започват със задните фасади, за да не се смущава учебният процес.

700 000 лева са средствата за ПГ по транспорт и строителни технологии, където ще бъде направено цялостно обновяване на учебния корпус: фасадна реставрация; саниране на основната сграда, работилници и физкултурен салон, топлоизолация на тавани, изграждане на нова абонатна станция за кабинетите по професионална подготовка. Предстои основен ремонт на електро и ВиК инсталации, подмяна на основни и етажни електрически табла, монтаж на  нови осветителни тела; интернет и видеонаблюдение.

Стаите и коридорите ще бъдат боядисани, подовите настилки и вратите – подменени. Заложен е и цялостен ремонт на санитарни възли; направа на нови аварийни изходи и пожароизвестителна инсталация, както и изграждане на дворно осветление-

И тук до всеки етаж ще има достъп с асансьор и ще се обособят адаптирани за хора с увреждания санитарни възли. В рамките на спортната площадка ще се обособят две игрища – едно за мини футбол и едно комбинирано за баскетбол, волейбол и тенис на корт.