Козлуджов, тримата му заместници и председателят на общото събрание проф. Иван Куцаров на президиума.

Досегашният ректор обеща да съхрани спокойствието и позитивните нагласи през втория си мандат

Козлуджов, тримата му заместници и председателят на общото събрание проф. Иван Куцаров на президиума.

 

С огромно мнозинство от 328 гласа “за” от общо упражнили право на вот 347 делегати на провелото се днес Общо събрание, проф. Запрян Козлуджов е новият стар ректор на Пловдивския университет. Той бе избран да оглави за втори мандат висшето училище през следващите четири години. Комисията по избора обяви, че в урните са намерени 9 бюлетини „против” и 10 „бели” бюлетини. Не е отчетен нито един недействителен глас.

“Основното, което ще ме ръководи през втория ми мандат, е да съхраня спокойствието в академичната общност и позитивните нагласи към университета”, заяви проф. д-р Запрян Козлуджов след обявяването на резултатите от гласуването. В програмата си за управление за следващите 4 години той е записал да продължи да развива инфраструктурата, така че до 2019 година университетът да се превърне в модерен научноизследователски и учебен комплекс с прилежащ кампус, спортни съоръжения и нови аудитории.

“Ще работим за постъпателно и внимателно увеличение на работните заплати, както и да печелим проекти по новата оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж”, подчерта новоизбраният ректор.

За председател на Общото събрание делегатите избраха проф. Асен Рахнев – декан на Факултета по математика и информатика, а за негов заместник – доц. Живко Иванов – декан на Филологическия факултет. Новият Академичен съвет е в състав от 45 човека.

Процедурата по избор на ново ръководство се провежда за 20 път, като първата се е състояла през 1962 г. Проф. д-р Запрян Козлуджов е деветият ректор на висшето училище. Той бе заместник-ректор по учебната част в екипа на проф. Иван Куцаров и един мандат ректор.