Правителството увеличи средствата за физическо възпитание на учащите на общо 5 млн. лева

Правителството увеличи с близо 2 милиона лева средствата за физическо възпитание и спорт за детските градини и училищата, както и за учащите във висшите учебни заведения. Така осигурените за целта средства достигат 5 милиона лева.

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев докладва на премиера, че увеличението на средствата ще засегне над един милион деца и учащи. „Стремежът ни е да насърчим тяхната мотивация за здравословна двигателна активност и занимания със спорт“, изтъкна Кралев и подчерта, че размерът на целевата субсидията не е променян от 14 години.

Приетото постановление от Министерския съвет днес предвижда минималните диференцирани размери на средствата за децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата да бъдат увеличени от два на три лева. От три на пет лева се увеличават парите за учениците в държавните, общинските, частните и духовните училища. Същото увеличение ще получат и всички студенти редовна форма на обучение, както и курсантите от висшите военни училища и Академията на МВР.

С приетото днес Постановление на Министерския съвет се очаква да бъде преодолян съществуващият недостиг на средства за осигуряване на необходимия минимум от спортни уреди и пособия за провеждане на физически активности в образователните институции.