Шест бюра издават безплатните транспортни карти в Пловдив

С 10% се увеличават средствата, които осигурява държавата за компенсация на разходите за безплатен превоз на деца и ученици от населени места, в които няма училища и детски градини. Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков издаде заповед, която влиза в сила със задна дата от 1 януари 2024 г.

В момента безплатен транспорт ползват общо 90 779 деца. От тях 86 548 са ученици на възраст от 1. до 12. клас включително, които учат в различно населено място от това, в което живеят. Останалите 4231 са деца в предучилищна възраст – на 4, 5 и 6 години, които посещават детска градина в друго населено място.

Увеличението на средствата за компенсация на превозвачите се налага заради ръста на разходите им за транспорт, както и повишението на минималната работна заплата. Компенсации се изплащат на операторите на училищни автобуси, транспортните фирми, осигуряващи специализиран превоз на деца и ученици, както и превозвачите по утвърдените междуселищни линии, ползвани от ученици.

От днес в Пловдив започва издаването на картите за безплатно пътуване в градския транспорт на децата от 7 до 14 години. За издаването им е необходимо копие от акта за раждане на детето, лична карта на родителя с постоянен адрес в Пловдив или удостоверение за настоящ адрес в града и снимка на детето. Родителят може да получи картата и без присъствието на детето.

Картите са отпечатани в печатницата на БНБ и са разпределени по специализираните бюра в Пловдив, уточняват от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“. Те ще се издават в следните 6 специализирани пункта: – бюро „Байкал“ – бул. „Цар Борис III Обединител“ №157; автогара „Север” – ул. „Димитър Стамболов” №2; ул. „Отец Паисий” №42; бул. „Македония” №2 – зад автогара „Родопи“; бул. „Освобождение” №33 (на гърба на „Оазис 5”); бул. „Източен” №48, етаж 6 (централен офис).