Преподаватели от детски градини и училища споделят опит и добри практики на форума „Хуманизъм и вяра“

С притча за сеяча в изпълнение на 4-класници от СУ „Константин-Кирил Философ“ ще бъде открита областната конференция „Хуманизъм и вяра“. На 18. февруари в Епархийския салон на храм „Св. Петка“ ще се съберат преподаватели и експерти, които ще споделят опит и добри практики в обучението по религия – православно християнство. Форумът е първи етап от инициираната от МОН национална конференция и се провежда от Регионалното управление на образованието със съдействието на Пловдивската митрополия.

За приемствеността в обучението по религия между детската градина и училището ще представят примери учители от ДГ „Бисер“ в село Труд и тамошното ОУ „Кирил и Методий“. По същата тема ще сподели опит и пловдивското ОУ „Кочо Честеменски“.

За религията, ценностите и традициите ще говори Миглена Угренова – педагогически съветник в карловското СУ „Васил Левски“ и учител по религия в детски градини в Сопот. Протойерей Пантелеймон, който е лектор по религия в ОУ „Васил Петлешков“, ще представи факултативните часове по предмета като начин за приобщаване към православното християнство.

„Първа среща с православието“ е темата на презентацията на старши учителя от асеновградското ОУ „Петко Каравелов“ – Теодора Костова. Колко е важно изграждането на доверие от страна на родителите ще обясни главният учител от СУ „Константин-Кирил Философ“ Красимира Брайкова. Нейните колеги Десислава Кръстева и Тодор Дапев пък ще анализират ефективните подходи за възпитание в ценностите на християнството.

Преподавателят по история Минка Коченкова от ОУ „Васил Левски“ в Хисар ще покаже как обучението по религия води до разширяване на познавателните компетентности на учениците в прогимназиален етап. Точка на конференцията поставя презентацията на Недялка Тошева от Хуманитарната гимназия – „Вяра и ценности в киното“.

По данни на Регионалното управление на образованието религия се преподава в 32 училища от Пловдивска област. Пионер е СУ “Св. Константин-Кирил Философ”, където има формирани групи с ученици от 1 до 6 клас.