С открит урок по модела на Ко-преподаване с интегрирано учебно съдържание бе открита официално днес лабораторията по природни науки в „Св. Паисий Хилендарски“. Облечени в бели манти, учениците от 10 б клас, ръководени от преподавателите Яна Минкова и Валентина Иванова, демонстрираха знания и умения по темата „Катализа и биокатализатори“. Свидетели на опитите на гимназистите от специалност „Природни науки“ станаха зам.-кметът Стефан Стоянов, зам.-деканът на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет доц. Стела Димитрова и доц. Мария Казакова от катедрата по медицинска биология. В контролирана среда те експериментираха с различни съединения, които влияят върху скоростта на химичните процеси, и анализираха ензимите, които са естествени биокатализатори в природата.

Лабораторията, решена в червено и бяло, и снабдена с микроскопи, интерактивен дисплей и специализирано оборудване и консумативи, е създадена по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки и профилирана подготовка“.

Ректорът на Медицинския университет проф. д-р Марияна Мурджева изпрати поздравителен адрес до директора на училището Ирена Душкова с уверение бъдещото партньорство между двете образователни институции да продължи.