Директорите внасят становище в МС, че основната функция на превозните средства е транспортиране на ученици от населеното място до училище

Жълтите училищни автобуси да бъдат освободени от тол такси и винетки. За това настояват от Съюза на работодателите в системета на народната просвета. Организацията подготвя аргументирано становище до МОН и Министерския съвет. Позицията е, че основната функция на училищните автобуси е да превозват ученици от населеното място до училище и обратно.

В годишната издръжка държавата отделя около 3000 до 4000 лева за тези автобуси, а тази сума е недостатъчна за заплата на шофьор, застраховка, гориво, техническа поддръжка и винетка, която отскоро се заменя от тол такса, смятат от Съюза. Предполагаемата сума за винетки и/или тол такси на годишна база е към 1000 лева за автобус.

Малък е броят на ученическите автобуси, които преминават през магистрали и през тол пунктове, но точно те са използваните превозни средства за участие на учениците в състезания, конкурси и социални прояви, гласи позицията на училищните директори.

В някои населени места автобусите са предоставени на общините за стопанисване и поддръжка. И там, според директорите, е уместно да се приеме заплащането на таксите от бюджета на общините. Във всички други случаи, когато автобусите са изцяло ангажимент на училището, е разумно допълнителните такси да бъдат опростени или целево поети от държавата, смятат от Съюза на работодателите.

Директорите добавят още, че тези автобуси изпълняват социална функция и не генерират печалба. Те обслужват предимно малки училища, които събират деца от различни населени места. Предложението им е да има целева субсидия за заплащане на винетки от жълтите школски автобуси, които са закупени от държавата, или те да бъдат изцяло освободени от такси. Предстои среща с министър Красимир Вълчев във връзка с предложението.