Повишените цени на ток, гориво и вода са причина за искането при изготвянето на бюджета за 2022 година

За 20-процентно увеличение на единния разходен стандарт за издръжка настоява Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в писмо до министъра на образованието проф. Николай Денков. Като мотиви за искането при изготвянето на бюджета за 2022 година се посочват повишените цени на ток, гориво и вода през последната година. Според директорите ще бъде непосилно да се покриват тези разходи със средствата по миналогодишния стандарт.

Увеличените разходи за доставки на хранителни продукти в детските градини и училищата, на средствата за автобусен транспорт, както и променените цени на хигиенни материали и дезинфектанти също са причина за исканото завишение на ЕРС.

Непредвидени финансови разходи училищата правели и от по-големия брой ученици, ползващи правото на обучение от разстояние в електронна среда. По мнението на директорите увеличеният стандарт ще даде възможност за планиране на повече средства за стипендии на ученици с цел стимулиране на добрите постижения.

„Настояваме увеличението на ЕРС да не се планира или предвижда само за промяна на заплати, а да бъде гарантирана възможността да се покрият завишените разходи за гориво, електричество, вода и издръжка на сградния фонд. Наясно сме, че синдикатите настояват завишението да отиде изцяло за заплати, но това ще доведе до финансови проблеми на училищата“, се казва в становището на Съюза. Предложението на работодателската организация е 10% да се предвидят за възнаграждения и още толкова – за издръжка.

„Предстои за трети път тази година да проведем и избори. Сега 2 в 1. Това означава допълнителни хигиенни материали, набъбване на сметките за електричество и консумативи. Миналата година плащахме 12 стотинки, а тази вече 34 стотинки за един киловатчас еленергия“, коментира общинският председател на Съюза и директор на ОУ „Екзарх Антим I“ Катерина Василева.

Членовете на организацията настояват също така държавата да предприеме необходимите стъпки за закупуване на бързи тестове в училищата, след като от МОН предложиха периодично тестване на педагогическия и непедагогическия персонал. Училищните бюджети не разполагали с достатъчно средства, за да поемат този разход.

Директорите сигнализират и за друг нарастващ проблем, а именно нежеланието на част от децата и техните родители да се носят маски в училищата.